Điều Khoản & Quy Định Diễn Đàn

I, Cách trình bày
_ Nên sử dụng tiếng Việt có dấu trong bài viết.
_ Hạn chế tối đa ngôn ngữ chat trong bài viết.
_ Không sử dụng màu đỏ [ Màu của BQT sử dụng để nhắc nhở member vi phạm ] , không sử dụng font chữ quá lớn [Trừ tiêu đề] , không sử dụng màu chữ khó nhìn.
II, Nội dung
_ Không post bài spam quảng cáo , những bài liên quan đến tôn giáo , chính trị , s.e.x và những vấn đề nhạy cảm khác
_ Không post 2 bài có nội dung trùng nhau .
_ Bài viết không quá ngắn và phải truyền tải đầy đủ nội dung tới người đọc .
_ Không sử dụng những từ ngữ tục tĩu , bậy bạ hoặc có những hành vi gây mất đoàn kết nội bộ .
III, Cách Xử Lý Topic và Comment Vi Phạm:
_ Những Comment vi phạm sẽ được các BQT cảnh cáo ở phần profile của người sở hữu comment vi phạm tại một topic. Nếu lần 3 vẫn tái phạm như thế thì BQT thực hiện việc Banned trong 7 ngày.
_ Những Topic vi phạm sẽ được close lại nếu các BQT cảm thấy có thể chỉnh sửa được để đúng theo quy định của forum
_ Còn đối với những topic vi phạm một cách nghiêm trọng, như là topic về ***, Chính Trịnh, Tôn Giáo, hay đại loại thế thì hãy move sọt mà không cần báo trước và thực hiện việc Banned vỉnh viễn giành cho member sở hữu những topic có nội dung như thế.