buimai's Recent Activity

 1. buimai posted a new thread.

  Tuyển nhân viên buồng phòng

  Nhân viên buồng phòng Cấp bậc: Nhân viên Địa điểm làm việc: Hà Nội Xung quanh: Quận Cầu Giấy Ngành nghề: buồng Thời gian: Toàn thời...

  Diễn đàn: Cơ hội nghề nghiệp

  9/12/19 lúc 14:04
 2. buimai posted a new thread.

  Tuyển nhân viên kinh doanh

  Nhân viên kinh doanh Cấp bậc: Nhân viên,Trưởng nhóm Địa điểm làm việc: Hà Nội Xung quanh: Quận Cầu Giấy Ngành nghề: Nhân viên kinh...

  Diễn đàn: Cơ hội nghề nghiệp

  9/12/19 lúc 14:02
 3. buimai posted a new thread.

  Tuyển nhân viên lễ tân

  Nhân viên lễ tân Cấp bậc: Nhân viên Địa điểm làm việc: Hà Nội Xung quanh: Quận Cầu Giấy Ngành nghề: Tiếp tân / Lễ tân Thời gian:...

  Diễn đàn: Cơ hội nghề nghiệp

  9/12/19 lúc 13:57
 4. buimai posted a new thread.

  Tuyển nhân viên buồng phòng

  Nhân viên buồng phòng Cấp bậc: Nhân viên Địa điểm làm việc: Hà Nội Xung quanh: Quận Cầu Giấy Ngành nghề: buồng Thời gian: Toàn thời...

  Diễn đàn: Cơ hội nghề nghiệp

  7/12/19 lúc 08:24
 5. buimai posted a new thread.

  Tuyển nhân viên kinh doanh

  Nhân viên kinh doanh Cấp bậc: Nhân viên,Trưởng nhóm Địa điểm làm việc: Hà Nội Xung quanh: Quận Cầu Giấy Ngành nghề: Nhân viên kinh...

  Diễn đàn: Cơ hội nghề nghiệp

  7/12/19 lúc 08:20
 6. buimai posted a new thread.

  Tuyển nhân viên lễ tân

  Nhân viên lễ tân Cấp bậc: Nhân viên Địa điểm làm việc: Hà Nội Xung quanh: Quận Cầu Giấy Ngành nghề: Tiếp tân / Lễ tân Thời gian:...

  Diễn đàn: Cơ hội nghề nghiệp

  7/12/19 lúc 08:18