Các danh hiệu được trao cho dunglinh

  1. 10
    Được trao: 14/1/18

    Huân chương Chém gió hạng Nhì

    Bạn đã đạt 200 điểm, thật ấn tượng với danh hiệu Huân chương Chém gió hạng Nhì

  2. 5
    Được trao: 5/11/17

    Keeps Coming Back

    30 messages posted. You must like it here!

  3. 1
    Được trao: 13/2/17

    Điểm đầu tiên

    Chúc mừng bạn vì đã có điểm đầu tiên sau khi đăng bài đầu tiên