Các danh hiệu được trao cho lientong

 1. 20
  Được trao: 5/2/18

  Addicted

  1000 messages? Impressive!

 2. 10
  Được trao: 23/10/17

  Huân chương Chém gió hạng Nhì

  Bạn đã đạt 200 điểm, thật ấn tượng với danh hiệu Huân chương Chém gió hạng Nhì

 3. 5
  Được trao: 8/3/17

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!

 4. 1
  Được trao: 11/2/17

  Điểm đầu tiên

  Chúc mừng bạn vì đã có điểm đầu tiên sau khi đăng bài đầu tiên