Các danh hiệu được trao cho Tan_Tien

 1. 5
  Được trao: 17/12/17

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!

 2. 2
  Được trao: 17/12/17

  Một ai đó Thích bạn rồi đấy

  Một ai đó thích các bài viết của bạn, hãy gắng post thêm bài nữa nhé !

 3. 1
  Được trao: 26/11/17

  Điểm đầu tiên

  Chúc mừng bạn vì đã có điểm đầu tiên sau khi đăng bài đầu tiên