Danh hiệu

 1. 1

  Điểm đầu tiên

  Chúc mừng bạn vì đã có điểm đầu tiên sau khi đăng bài đầu tiên

 2. 2

  Một ai đó Thích bạn rồi đấy

  Một ai đó thích các bài viết của bạn, hãy gắng post thêm bài nữa nhé !

 3. 5

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!

 4. 10

  Huân chương Chém gió hạng Nhì

  Bạn đã đạt 200 điểm, thật ấn tượng với danh hiệu Huân chương Chém gió hạng Nhì

 5. 10

  I Like It a Lot

  Your messages have been liked 25 times.

 6. 15

  Seriously Likeable!

  Content you have posted has attracted 100 likes.

 7. 20

  Addicted

  1000 messages? Impressive!

 8. 20

  Can't Get Enough of Your Stuff

  Your content has been liked 250 times.

 9. 30

  I LOVE IT!

  Content you have posted has attracted 500 likes.